Perspectivele imediate pentru absolvenții de invățamânt superior

Adrian Cinjau • Carieră

Perspectivele imediate pentru absolvenții de invățamânt superior

Tranziția de la școală către piața muncii a devenit tot mai complexă pentru actuala generație de absolvenți de învățământ superior, pe fondul evoluțiilor economice, dar și a schimbărilor profunde ce țin de mediul de afaceri și tehnologiile care ne înconjoară. Intrarea pe piața muncii reprezintă un pas important în viața lor. Este momentul când pachetul de competențe obținute în procesul educațional, coroborate cu aspirațiile și dorințele tinerilor absolvenți sunt transformate în obiective, dar și povocări concrete, vizând găsirea unui loc de muncă, reușita primilor pași în carieră și obținerea independenței financiare.

În cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/G/132723 cu titlul "Fii profesionist!", ce și-a propus promovarea tinerilor absolvenţi pe piaţa forţei de muncă şi consilierea acestora, a fost realizat și un studiu vizând analiza cerințelor angajatorilor în raport cu aptitudinile absolvenților de învățământ superior. Studiul oferă o imagine la zi a cerințelor angajatorilor în privința atât a aptitudinilor, cât și, într-un cadru mai larg, a ansamblului de competențe generale pe care aceștia le așteaptă de la un absolvent de învățământ superior aflat în căutarea unui loc de muncă.

Rezultatele studiului efectuat prin chestionarea a 104 firme și respectiv 445 de studenți ai Universității Tehnice de Construcții București, scot în evidență faptul că, din perspectiva angajatorilor, cele mai importante elemente pe care aceștia le iau în considerare la angajarea unui absolvent de învățământ superior sunt: experiența profesională, profilul educației universitare obținute și impresia lăsată de candidat la angajare.

Proiectul a lucrat in spiritul acestor cerinte incurajand practica pentru experienta si asigurand consiliere si testare pentru a ajuta viitorii candidati sa faca o impresie cat mai corecta, sa stie sa se informeze si sa se prezinte in procesul de recrutare. Practica merita un loc mai important in programa universitatilor si in interesul studentilor: astazi companiile aloca mai mult interes si resurse practicii decat studentii si decidentii din invatamant.

Competențele cele mai căutate de către angajatori la un absolvent de învățământ superior sunt cele privind cunoștiințele de specialitate, capacitatea de asumare a responsabilității și capacitatea de a învăța rapid. Oarecum surprinzător, capacitatea de inovare nu este considerată prioritară (doar locul 9 în clasament) iar, pe de altă parte, aspecte precum prezența spiritului critic/autocritic  și afirmarea autorității nu sunt deloc în planul cerințelor, revelând o anumită tendință spre conformism în așteptările angajatorilor privind absolvenții. Această tendință este în contradicție cu atitudinea noilor generații, mai puțin dispuse la conformism decât tinerii altor promoții, într-un context social în care tocmai firmele comunică deschiderea către idei din partea angajaților.

În topul specializărilor absolvenților pe care firmele anticipează că le vor căuta în următoarea perioadă (până în 2017) se află: IT&C, Economic/ financiar, precum și specializările inginerești.

Firmele respondente au acordat note medii pentru gradul de adecvare a cunoștiințelor de specialitate (media notelor: 7), cât și a aptitudinilor absolvenților (media notelor: 7,57), raportate la cerințele ocupațiilor din organizațiile lor.

Din perspectiva absolvenților, principalele aspecte așteptate de aceștia de la un loc de muncă, după absolvire, țin consistent de sfera beneficiilor imediate și directe, de ordin material (salariu, premii/bonusuri) promovări, stabilitate profesională, precum și social - relațional (atmosfera de lucru, relația cu colegii/superiorii). Dezvoltarea profesională și personală (certificări/acreditări, traininguri) sunt elemente aflate doar în zona medie de importanță.

Această structurare a priorității beneficiilor poate fi explicată prin necesitățile specifice vârstei tinere și lipsa de experiență în domeniul muncii, rezultând o relativă divergență între orizonturile de așteptare ale angajatorilor cu ale tinerilor absolvenți.

Invităm tinerii să iși facă testele 3Angle și EU360 pentru autocunoaștere, și să iși caute joburi pe site-ul job360.ro.

Job360.ro este site-ul proiectului “Fii profesionist!”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013: "Investește în oameni!"