UPB cea mai bună universitate din ROMÂNIA, conform topurilor internaționale

Andrei Ceauru • Noutăți

UPB cea mai bună universitate din ROMÂNIA, conform topurilor internaționale

Universitatea POLITEHNICA din  București  (UPB)  este  cea  mai  bine  clasată  universitate  din România în topul internațional al universităților „University Ranking by Academic Performance (URAP)”.

UPB ocupă locul  621, fiind urmată de Universitatea Babeș-Bolyai din  Cluj-Napoca -690 și Universitatea din București (UB) - 726.

Acest clasament internațional este unanim recunoscut ca extrem de obiectiv  deoarece  se  bazează exclusiv  pe  datele  culese din bazele de date internaționale (Web of Science, Scopus și Google Scholar) și  nu  pe  date raportate de către universități, așa cum operează alte clasamente.

Topul URAP apelează la  indicatori  cantitativi (productivitatea științifică exprimată prin numărul de articole publicate și impactul cercetărilor științifice prin numărul de citări), la  indicatori  calitativi  ce redau impactul cercetărilor științifice în comunitatea internațională, precum și la  colaborările științifice de nivel internațional, exprimate prin articolele publicate în colaborare cu autori din străinătate. Astfel, Universitatea POLITEHNICA din București este leader în România la acești indicatori fiind, totodată, universitatea din Europa cu cel mai semnificativ trend de creștere în ultimii 5 ani, ocupând locul 1385 în lume în 2011, 1091 în 2013 și locul 621 în prezent.

Este  de  remarcat  și   saltuluriaș  făcut   de   Universitatea POLITEHNICA din  București  și  în clasamentul la nivel european, de la locul 513 în 2011 la locul 267 în prezent.

În  total,  în  clasamentul URAP sunt incluse 18 universități din România,  dintre  care  primele  trei sunt la categoria B++ (UPB, UB și UBB), următoarele șapte la categoria B+ și ultimele opt la categoria B.